Trasa Ultra Trail wokół Zawiercia

 

 

Trasa Szlakami Wokół Zawiercia liczy ok. 80 km i może być pokonana przez doświadczonych zawodników w ciągu jednego dnia. Istnieje kilka jej wariantów i zależnie od warunków można ją modyfikować. Wielokrotnie jej fragmenty pokonywałem podczas wybiegań lub wycieczek na rowerze górskim. Zdecydowana większość trasy biegnie po drogach leśnych i gruntowych a całość oznakowana jako szlaki turystyczne.

Oznakowanie wraz z opisem fragmentów poszczególnych szlaków stanowiących trasę wokół Zawiercia:

– Żółty Szlak Zamonitu im. T Belkego:

 

(CENTURIA droga do Hutek-Kanek (5,8 km) Skrzyżowanie z czerwonym szlakiem Szwajcarii Zagłębiowskiej z Hutek-Kanek do Józefowa, odbicie zielonego szlaku Tysiąclecia do rez. Góra Chełm oraz połączenie ze szlakiem konnym z Hutek-Kanek – źródło Centurii – KRĘPA Pole namiotowe (8,6 km) Początek szlaku czarnego do Prochowni i Józefowa oraz połączenie z żółtą dydaktyczną ścieżką rowerową z prochowni i Józefowa – źródło Bełkotek – skrzyżowanie z drogą Ogrodzieniec-Olkusz (9,9 km) – LACHOWIZNA (11,1 km) – (11,8 km) połączenie z zielonym szlakiem Tysiąclecia z Żelazka – droga Ogrodzieniec-Ryczów (12,1 km) – PODZAMCZE pierwsze zabudowania (12,8 km) Odbicie szlaku konnego na G. Janowskiego – PODZAMCZE Rynek (13,4 km) Jeden z najważniejszych na Jurze węzłów turystycznych. Tu zbiegają się szlaki: opisywany Zamonitu, czerwony Orlich Gniazd (z Pilicy i G. Birów), niebieski Warowni Jurajskich (z Ryczowa i Ogrodzieńca), zielony Tysiąclecia (z Żelazka i Bzowa) oraz czerwony rowerowy (z Ryczowa i Bzowa) i żółta ścieżka dydaktyczna rowerowa (z Krępy i z G. Birów z grodziskiem) – PODZAMCZE droga Ogrodzieniec-Pilica – (13,9 km) skrzyżowanie ze szlakiem konnym z zamku „Ogrodzieniec” na G. Birów i odbicie szlaku czerwonego Orlich Gniazd do Karlina – PODZAMCZE sanktuarium MB Skałkowej (14 km) – skraj Giebła Kolonii (16,1 km) – GIEBŁO kościół (19,3 km) – Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej przed kościołem szlak skręcał w lewo i drogą prowadził do Mokrusa – MOKRUS skraj wsi (21,8 km) – skraj bogatego lasku liściastego (buk, grab, leszczyna, kruszyna, trzmielina) – na zachód od szlaku (22,8 km) wzgórze Bieńkówka (437 m n.p.m.) – SIAMOSZYCE droga do Dzwono-Sierbowic (24,3 km) W lewo po około 300 m (bez znaków) możliwość dojścia do zielonego szlaku Karlin – Ośrodek „Ciechan-Zdrój” lub czarnego Sulimy – Kalinówka – Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak obchodził od wschodu zbiornik w Przyłubsku i dalej drogą prowadził do Kroczyc – droga Żerkowice-Przyłubsko (25,8 km) – na zachód od szlaku (27,5 km) szczyt wzgórza Biała (378 m n.p.m.) – KROCZYCE kościół (30,3 km) Początek czarnego szlaku Kroczyckiego do Morska – KROCZYCE Urząd Gminy (31,4 km). Skrzyżowanie z zieloną trasą rowerową Hotelu Ostaniec z Kostkowic do Podlesic – (32,2 km) połączenie z żółtym szlakiem rowerowo-narciarskim Hotelu Ostaniec ze Skał Kroczyckich – Wejście w obszar Skał Kroczyckich (33,2 km). Węzeł szlaków: Skrzyżowanie z zielonym szlakiem Rzędkowickim z G. Zborów na G. Słupsko),

-Zielony Szlak Tysiąclecia Skarżyce – Siewierz:

(CENTURIA (24,8 km) – CENTURIA (25,3 km) połączenie z żółtym szlakiem Zamonitu z Krępy i odbicie czerwonego szlaku Szawjcarii Zagłębiowskiej do Józefowa i szlaku konnego na Krępę – (25,8 km) odbicie żółtego szlaku Zamonitu do Nigowonic – skrzyżowanie z drogą Ogrodzieniec-Dąbrowa Górnicza (27,3 km) – ROKITNO SZLACHECKIE (30,0 km) – droga Łazy-Ogrodzieniec (31 km) – ŁAZY kościół (32,3 km) połączenie z niebieskim szlakiem z Błojca – ŁAZY (33,1 km) połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Mitręgi – ŁAZY PKP (33,4 km) Zakończenie zielonego szlaku rowerowego z okolicy Niegowonic, zakończenie czarnego szlaku rowerowego z Mitręgi i zakończenie niebieskiego szlaku pieszego z Błojca – droga Łazy-Ciągowice (35,2 km) – skrzyżowanie z drogą Zawiercie-Ząbkowice (36,9 km) – CIĄGOWICE kościół (37,4 km) – przysiółek ZAZDROŚĆ (41,1 km) – (41,4 km) początek szlaku czarnego do Poręby),

-Czarny Szlak Poręba – Mrzygłód o długości 11 km:

MRZYGŁÓD Rynek (0 km) początek zielonego szlaku Rzędkowickiego do okolic dworca PKP Myszków-Mrzygłód i dalej do Góry Włodowskiej oraz połączenie z niebieskim rowerowym szlakiem „Szlakiem Hutnictwa” z Myszkowa-Światowidu – dawna cegielnia (2,3 km) – PORĘBA ul. Przyszłości (6,2 km) odbicie niebieskiego rowerowego szlaku „Szlakiem Hutnictwa” do Poręby-Niwki – PORĘBA ul. LWP z Siewierza do Zawiercia (6,5 km) – PORĘBA tory kolejowe (7,2 km) – Turkowa Góra [359 m n.p.m.] (8,2 km) – przysiółek ZAZDROŚĆ (10,5 km) styk z zielonym Szlakiem Tysiąclecia z Siewierza do Ciągowic) (

 

– Zielony Szlak, Rzędkowicki, ok. 17 km:

(3,2 km) połączenie z niebieskim Szlakiem Warowni Jurajskich ze Zdowa, skrzyżowanie z żółtym Szlakiem Zamonitu ze Zdowa do Kroczyc oraz skrzyżowanie ze zbiegiem kilku odnóg okrężnego szlaku rowerowo-narciarskiego Hotelu „Ostaniec”. Jedna z odnóg tego ostatniego szlaku biegnie wraz ze Szlakiem Rzędkowickim – (3,7 km) odbicie okrężnego szlaku rowerowo-narciarskiego Hotelu „Ostaniec” – (4,1 km) odbicie niebieskiego Szlaku Warowni Jurajskich do Podlesic oraz skrzyżowanie z czerwonym rowerowym szlakiem Orlich Gniazd z Podlesic do Zdowa i żółtym okrężnym szlakiem rowerowo-narciarskim Hotelu „Ostaniec” – przełęcz między G. Zborów i Pasmem Kołoczyk (4,4 km) połączenie z czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd i Transjurajskim Szlakiem Konnym ze Zdowa oraz początek pieszego czarnego szlaku łącznikowego do parkingu przy J. Głębokiej – REZ. GÓRA ZBORÓW [468 m n.p.m.] (4,8 km) punkt widokowy – koniec obszaru Skał Kroczyckich – droga Żarki-Kroczyce (5,2 km) odbicie czerwonego Szlaku Orlich Gniazd i szlaku konnego do zamku „Bąkowiec” w Morsku, połączenie z rowerowym czarnym szlakiem z Huciska i zieloną trasą rowerową hotelu „Ostaniec” z Kostkowic – początek obszaru Skał Podlesickich – (6,2 km) odbicie czarnego i zielonego szlaku rowerowego północnym obejściem Skał Rzędkowickich do Rzędkowic Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak biegł północnym obejściem zgodnie z obecnym przebiegiem szlaków rowerowych – koniec obszaru Skał Podlesickich i początek obszaru Skał Rzędkowickich (7,5 km) – skała Wysoka (8,6 km) ponowne połączenie ze szlakami rowerowymi czarnym i zielonym biegnącymi północnym obejściem Skał Rzędkowickich – koniec obszaru Skał Rzędkowickich – RZĘDKOWICE (8,8 km) odbicie rowerowego szlaku czarnego do Góry Włodowskiej przez st. tow. PKP Góra Włodowska – RZĘDKOWICE (8,9 km) początek pieszego czarnego Szlaku Kroczyckiego do zamku „Bąkowiec” w Morsku i odejście rowerowego szlaku zielonego do Podlesic – nieczynne wyrobiska kamienia wapiennego – GÓRA WŁODOWSKA (11,4 km) – na północ G. Włodowska [410 m n.p.m.] – Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak po wejściu do lasu Łoszczyska biegł dalej prosto leśnym duktem na zachód do torów CMK, pod którymi przechodził w okolicy przysiółka Bory Dolne i dalej biegł przez dzielnicę Myszkowa Pohulanka , stację PKP Myszków-Światowit, drogą polną między torami kolejowymi a zakładem przemysłowym obecny bieg szlaku osiągnąć na w okolicy stacji PKP Myszków-Mrzygłód – MYSZKÓW MRZYGŁÓD okolice stacji PKP (19,2 km) połączenie z rowerowym niebieskim Szlakiem Hutnictwa Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak kończył się na stacji PKP Myszków Światowit obecnie biegnie do Rynku – MYSZKÓW MRZYGŁÓD Rynek (20,6 km) początek czarnego szlaku pieszego do przysiółka Zazdrość i dalszy bieg rowerowego szlaku niebieskiego do Poręby)

 

Zapis tarsy: https://www.strava.com/routes/3898623

 

Najładniejsze miejsca: Góra Zborów, Skały Rzędkowickie, Podzamcze, Las Bukowiec, Zalew Siamoszyce.

Pętla przecina DK 78 w dwóch dość bezpiecznych miejscach dla pieszych: w Porębie i Kroczycach. Pozostałe drogi są mniej uczęszczane, choć na pewno trzeba uważać w okolicach Podlesic, Rokitna i Chruszczobrodu. Na trasie wiele miejsc do uzupełnienia zapasów. Długo czynne sklepy lub knajpy  znajdziecie w Kroczycach, Podzamczu, Łazach, Porębie i Mrzygłodzie. Toalety w łazach, Kroczycach, Podlesicach i Podzamczu.

Aby poznać lepiej okoliczne atrakcje i chłonąć po drodze wyjątkowe krajobrazy, lepiej podzielić trasę na kilka etapów i pokonywać je kolejno. W tym opracowaniu proponuję podział na trzy części o różnej długości, od 20 do 30 km:

 

  • Rzędkowice – Podzamcze 28 km szlak zielony i żółty Zamonitu

Wycieczkę zaczynamy z parkingu pod Hotelem Skalny. Mamy stąd piękny widok na skałę Wysoka. Pierwsze dwa kilometry pokonujemy zielonym szlakiem, wzdłuż Skał Rzędkowickich, następnie przez las, przekraczamy drogę nr 781 Żarki – Kroczyce i wspinamy się na Górę Zborów. Zmiana kierunku po wkroczeniu na szlak żółty. Dalej w kierunku Kroczyc, gdzie korzystamy z dobrodziejstw cywilizacji. Cieszyć się widokami możemy z kilku miejsc a jeden z ładniejszych roztacza się ze szczyty Leskowca. Schłodzić się można w zbiorniku wodnym w Siamoszycach. Po minięciu kościoła w Pradłach trasa przebiega przez piękny, bukowy las i wiedzie dalej przez Kiełkowice do Podzamcza, gdzie mijam ruiny średniowiecznego zamku.

 

  • Podzamcze – Poręba 33 km

Krępa, Centuria, Rokitno, Łazy, Turza, Ciągowice, Poręba

Duża część odcinka przebiega przez miłe dla oka, soczyste lasy. Po drodze mijamy dwa miejsca wypoczynkowe: Krępę i Hutki-Kanki. Zakupy można uzupełnić w sklepie w Łazach, tam też mamy szansę na inne dobra cywilizacji, np. toaletę czy kawę.  Zielonym Szlakiem Tysiąclecia podążamy od rozwidlenia za Centurią aż po skrzyżowanie z czarnym w lesie 4 km przed Porębą (Zazdrość) Tam zaczyna się czarny szlak o długości 11 km, którym można dostać się do Mrzygłodu. . Las przed Porębą jest podmokły i niedostępny, niewiele osób się tam zapuszcza, jednak ma wiele uroku i występuje w nim wiele gatunków zwierząt. W Porębie wracamy do cywilizacji, gdzie np. w Żabce można zamówić ciepłą kanapkę i kawę.

 

  • Poręba – Rzędkowice 20 km

Poręba, Mrzygłód, Góra Włodowska, Rzędkowice

 

Z Poręby kierujemy się na północ czarnym szlakiem, po 7 km docieramy do Mrzyłodu, na uwagę zasługuje Sanktuarium Maryjne z XVII wieku a także droga krzyżowa wykonana z brązu.  Następnie kierujemy się w dół, poprzez linię kolejową w okolicach Nierady, docieramy do podmokłego pięknego lasu, który ciągnie się aż do Góry Włodowskiej, warto wdrapać się na nią dla świetnych widoków, sklep we wsi na dole, dalej wzdłuż kamionek zielonym szlakiem do Rzędkowic.

Dodano w dniu 12 marca 2016 wNews

Opublikuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Back to Top