UWAGA ! SZKOLENIE INNE NIŻ WSZYSTKIE

Czy zastanawialiście się co składa się na sukces bycia Profesjonalnym Instruktorem, w każdej dziedzinie?
Otóż 3 elementy:
1. duża wiedza merytoryczna i ciągłe dokształcanie,
2. doskonała technika prezentowanej dyscypliny,
ale to nie wystarczy
3. pozostają jeszcze dobrze rozwinięte kompetencje miękkie.